Frameset - kemir

Predicate: kemir

Roleset id: kemir.01 - Azar azar koparmak

Roles:

Arg-0: kemiren (NOM)
Arg-1: kemirilen (ACC)

Example:

  Sarmaşığın dibini biri beyaz, diğeri kara iki fare kemirip durmaktadır.

  Arg1: Sarmaşığın dibini
  Arg0: biri beyaz, diğeri kara iki fare