Frameset - kekele

Predicate: kekele

Roleset id: kekele.01 - Yineleyerek ve keserek konuşmak

Roles:

Arg-0: kekeleyen (NOM)

Example:

  Çocuk kekelemeye başladı.

  Arg0: Çocuk