Frameset - kaydet

Predicate: kaydet

Roleset id: kaydet.01 - Hatırlamak için yazmak, not etmek

Roles:

Arg-0: kaydeden (NOM)
Arg-1: kaydedilen (NOM)

Example:

  Önüne bir şeyler kaydederken görür gibiyim.

  Argm-gol: Önüne
  Arg1: bir şeyler

Roleset id: kaydet.02 - Belirtmek, söylemek

Roles:

Arg-0: belirten kişi (NOM)
Arg-1: belirtilen şey (ACC)

Example:

  Abdurrahman Çelik, devletin sansürcü olmadığını kaydetti.

  Arg0: Abdurrahman Çelik
  Arg1: devletin sansürcü olmadığını