Frameset - kaybol

Predicate: kaybol

Roleset id: kaybol.01 - Yitmek

Roles:

Arg-0: kaybolan (NOM)

Example:

  Kız kaybolduktan sonra aklına geldi babası olduğu

  Arg0: Kız