Frameset - kaybet

Predicate: kaybet

Roleset id: kaybet.01 - Yitirmek

Roles:

Arg-0: kaybeden (NOM)
Arg-1: kaybedilen (ACC)

Example:

  Hemen Yunus'un gençliğinde yavuklusu iken kaybettiği güzel kızı hatırladım

  Argm-tmp: Yunus'un gençliğinde yavuklusu iken
  Arg1: güzel kızı
  Arg0: Yunus'un