Frameset - kay

Predicate: kay

Roleset id: kay.01 - Kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek (mecazen Durum değiştirmek, anlam değiştirmek)

Roles:

Arg-0: kayan kişi (NOM)

Example:

  Buzda kaymak en büyük eğlencesiydi.

  Argm-loc: Buzda