Frameset - kavra

Predicate: kavra

Roleset id: kavra.01 - Elle sıkıca tutmak

Roles:

Arg-0: tutan/kavrayan kişi/şey (NOM)
Arg-1: tuttuğu/kavradığı kişi/şey (ACC)

Example:

  Çocuğu koltuk altlarından kavrayıp kaldırdı.

  Arg1: Çocuğu
  Argm-dir: koltuk altlarından

Roleset id: kavra.02 - Anlamak

Roles:

Arg-0: anlayan (NOM)
Arg-1: anlanan şey (ACC)

Example:

  Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz.

  Argm-mnr: Bilim yoluyla
  Arg1: olguları