Frameset - katlan

Predicate: katlan

Roleset id: katlan.01 - Hoş olmayan bir duruma, güç şartlara dayanmak, tahammül etmek

Roles:

Arg-0: katlanan (NOM)
Arg-1: neye katlanıldığı (DAT)

Example:

  Böyle bir yolculuğa katlanabilecek hâlde değildir.

  Arg1: Böyle bir yolculuğa