Frameset - katıl

Predicate: katıl

Roleset id: katıl.01 - Bir topluluğa girmek, iştirak etmek, iltihak etmek

Roles:

Arg-0: katılan (NOM)
Arg-1: neye katıldığı (DAT)

Example:

  Üç dört ev ötedeki boş arsada çocukların oyunlarına katıldım

  Argm-loc: Üç dört ev ötedeki boş arsada
  Arg1: çocukların oyunlarına