Frameset - karış

Predicate: karış

Roleset id: karış.01 - Birbirinin içine girmek

Roles:

Arg-1: karışan şey (NOM)
Arg-2: ne ile karıştığı (DAT)

Example:

  Araba sallana sallana içim bağrım birbirine karıştı.

  Argm-cau: Araba sallana sallana
  Arg1: içim bağrım
  Arg2: birbirine

Roleset id: karış.02 - Bulanmak, duruluğunu yitirmek

Roles:

Arg-0: karışan (NOM)

Example:

  Aklım karıştı

  Arg0: Aklım

Roleset id: karış.03 - Müdahale etmek, burnunu sokmak

Roles:

Arg-0: müdahele eden (karışan) (NOM)
Arg-1: müdahele ettiği iş/şey/kişi (neye karıştığı) (DAT)

Example:

  Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak hakkını kendinde görürdü.

  Arg0: Sokakta herkes
  Arg1: kadın kıyafetine