Frameset - kapa

Predicate: kapa

Roleset id: kapa.01 - Bir açıklığı örtmek

Roles:

Arg-0: kapayan (NOM)
Arg-1: kapatılan (ACC)

Example:

  Hasan, hemen kapıyı kapadı, kaçtı.

  Arg0: Hasan
  Argm-tmp: hemen
  Arg1: kapıyı

Roleset id: kapa.02 - Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek

Roles:

Arg-0: kapayan (NOM)
Arg-1: kapanan şey (ACC)

Example:

  Dükkanı beş gibi kapıyoruz.

  Arg1: Dükkanı
  Argm-tmp: beş gibi

Roleset id: kapa.03 - Bitirmek

Roles:

Arg-0: bitiren (NOM)
Arg-1: bitirdiği şey (ACC)

Example:

  Endeks ilk seansı 5 bin 100 puandan kapadı.

  Arg0: Endeks
  Arg1: ilk seansı
  Argm-ext: 5 bin 100 puandan