Frameset - kana

Predicate: kana

Roleset id: kana.01 - Kan akmak

Roles:

Arg-1: kanayan yer (vücutta bir yer) (NOM)

Example:

  Burnun kanıyor.

  Arg1: Burnun