Frameset - kalkın

Predicate: kalkın

Roleset id: kalkın.01 - Zenginleşmek

Roles:

Arg-1: zenginleşen (NOM)

Example:

  Bu firma batmak üzereyken yeni müdürün çabasıyla kalkındı.

  Argm-tmp: Bu firma batmak üzereyken
  Argm-mnr: yeni müdürün çabasıyla