Frameset - kal

Predicate: kal

Roleset id: kal.01 - Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek

Roles:

Arg-1: kalan (NOM)
Arg-2: nasıl kaldığı (NOM)

Example:

  Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı.

  Argm-dis: ve
  Arg2: öylece

Roleset id: kal.02 - Geriye kalmak

Roles:

Arg-1: kalan miktar (zaman, uzaklık, nicelik) (NOM)
Arg-2: kaldığı yer (LOC)

Example:

  Sadece üç gün kaldı.

  Argm-adv: Sadece
  Arg1: üç gün

Roleset id: kal.03 - Konaklamak, yaşamak

Roles:

Arg-0: konaklayan kişi (NOM)
Arg-2: konakladığı yer (LOC)
Arg-3: kiminle konakladığı (WITH)

Example:

  Hemen karargâha yerleşmezsem ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim.

  Argm-adv: Hemen karargâha yerleşmezsem
  Argm-neg: ne de
  Arg2: otelde

Roleset id: kal.04 - Geriye atılmak, ertelenmek

Roles:

Arg-1: ertelenen şey (NOM)
Arg-4: ne zamana ertelendiği (DAT)

Example:

  Mahkeme ayın on sekizine kaldı.

  Arg1: Mahkeme
  Arg4: ayın on sekizine

Roleset id: kal.05 - Miras olarak geçmek

Roles:

Arg-1: miras kalan şey (NOM)
Arg-4: kime miras kaldığı (DAT)
Arg-3: kimden miras kaldığı (ABL)

Example:

  Çiftlik ana babasından kalmış.

  Arg1: Çiftlik
  Arg3: ana babasından

Roleset id: kal.06 - Yardımcı Fiil: Olmak, herhangi bir durumda bulunmak

Roles:

Arg-0: kalan (NOM)
Arg-1: içinde bulunulan durum (ne/nasıl kaldığı) (NOM)

Example:

  Aç kalmak, nefes nefese kalmak

  Arg1: Aç
  Arg1: nefes nefese

Roleset id: kal.07 - Daha fazlasını yapma niyetinde olmak

Roles:

Arg-0: niyetli (NOM)
Arg-1: niyet edilen iş (WITH)

Example:

  Bu kadarla kalsa iyi.

  Arg1: Bu kadarla

Roleset id: kal.08 - Limiti aşamamak, orada kalmak

Roles:

Arg-1: kalan (NOM)
Arg-3: nerede kaldığı (LOC)

Example:

  Sayı onbeşte kaldı.

  Arg1: Sayı
  Arg3: onbeşte

Roleset id: kal.09 - Birine devredilmek

Roles:

Arg-1: sorumluluk/iş (NOM)
Arg-2: kime verildiği (DAT)

Example:

  Bu iş olmaz bana kalsa

  Arg1: Bu iş olmaz
  Arg2: bana

Predicate: maruz_kal

Roleset id: kal.10 - Bir durumla karşı karşıya olmak

Roles:

Arg-0: maruz kalan (NOM)
Arg-1: karşılaşılan durum (DAT)

Example:

  Kötü muameleye maruz kaldı.

  Arg1: Kötü muameleye

Predicate: geç_kal

Roleset id: kal.11 - Gecikmek

Roles:

Arg-0: geciken (NOM)
Arg-2: geciktiği şey (DAT)

Example:

  Toplantıya yine geç kaldım.

  Arg2: Toplantıya
  Argm-tmp: yine

Predicate: zorunda_kal

Roleset id: kal.12 - Birşey yapmaya zorlanmak

Roles:

Arg-1: zorlanan (NOM)
Arg-2: zorunda kaldığı (NOM)

Example:

  Yalan söylemek zorunda kaldım.

  Arg2: Yalan söylemek