Frameset - kabar

Predicate: kabar

Roleset id: kabar.01 - Niceliği artmak, büyümek

Roles:

Arg-1: hacmi büyüyen şey (NOM)

Example:

  Ekmek iyi kabardı.

  Arg1: Ekmek
  Argm-ext: iyi

Example:

  Masraf kabardı.

  Arg1: Masraf