Frameset - kaşı

Predicate: kaşı

Roleset id: kaşı.01 - Deriyi hafifçe ovmak

Roles:

Arg-0: kaşıyan kişi (NOM)
Arg-1: kaşıdığı şey (ACC)

Example:

  Baktı ki doktor sakalını kaşıyarak susuyor.

  Arg0: doktor
  Arg1: sakalını