Frameset - kıy

Predicate: kıy

Roleset id: kıy.01 - Küçük parçalar biçiminde doğramak

Roles:

Arg-0: doğrayan (NOM)
Arg-1: doğranan (ACC)

Example:

  Soğanları ince ince kıyın.

  Arg1: Soğanları
  Argm-mnr: ince ince

Roleset id: kıy.02 - Feda etmek

Roles:

Arg-0: feda eden (NOM)
Arg-1: feda edilen (DAT)

Example:

  Kıydınız yavrucağa.

  Arg1: yavrucağa