Frameset - kıvran

Predicate: kıvran

Roleset id: kıvran.01 - Acı çekmek, üzülmek

Roles:

Arg-0: kıvranan (NOM)

Roleset id: kıvran.02 - Bir şeye çok gereksinim duymak

Roles:

Arg-0: ihtiyaç duyan (NOM)
Arg-1: ihtiyaç duyulan - diye ile birlikte (NOM)

Example:

  Su, su diye kıvrandı.

  Arg1: Su, su diye