Frameset - kıtırdamak

Predicate: kıtırdamak

Roleset id: kıtırdamak.01 - "Kıtır" diye ses çıkmak

Roles:

Arg-1: kıtırdayan şey (NOM)

Example:

  Şoför doğruldu, gerindi, kemikleri kıtırdadı

  Arg1: kemikleri