Frameset - kıtırda

Predicate: kıtırda

Roleset id: kıtırda.01 - "Kıtır" diye ses çıkmak

Roles:

Arg-1: kıtırdayan şey (NOM)

Example:

  Şoför doğruldu, gerindi, kemikleri kıtırdadı

  Arg1: kemikleri