Frameset - kısıtla

Predicate: kısıtla

Roleset id: kısıtla.01 - Önceden verilmiş olan hak ve hürriyetlerin sınırlarını daraltmak, tahdit etmek

Roles:

Arg-0: kısıtlayan (NOM)
Arg-1: kısıtlanan (ACC)

Example:

  Sevgin rahatsız etti beni, özgürlüğümü kısıtladı.

  Arg0: Sevgin
  Arg1: özgürlüğümü