Frameset - kırış

Predicate: kırış

Roleset id: kırış.01 - Kırışık oluşmak

Roles:

Arg-1: kırışan şey (NOM)

Example:

  Boynu uzamış, kararmış, yaşlı adamların boynu gibi kırışmıştı.

  Arg1: Boynu
  Argm-mnr: yaşlı adamların boynu gibi

Roleset id: kırış.02 - Bir şeyi eşit olarak paylaşmak

Roles:

Arg-0: paylaşanlar (NOM)
Arg-1: paylaşılan (ACC)

Example:

  Parayı babasıyla kırıştılar.

  Arg1: Parayı
  Argm-com: babasıyla