Frameset - kıl

Predicate: kıl

Roleset id: kıl.01 - Yardımcı fiil - olmak, yapmak

Roles:

Arg-m: yardımcı fiil argümanı (NOM)
Arg-1: kılınan (NOM)
Arg-0: kılan (NOM)