Frameset - küs

Predicate: küs

Roleset id: küs.01 - Darılmak

Roles:

Arg-0: darılan (NOM)
Arg-1: kime/neye darıldığı (DAT)

Example:

  Kocası öldükten sonra hayata küstü.

  Argm-tmp: Kocası öldükten sonra
  Arg1: hayata