Frameset - küçül

Predicate: küçül

Roleset id: küçül.01 - Büyükken herhangi bir sebeple küçük duruma gelmek

Roles:

Arg-1: küçülen parça (NOM)

Example:

  Buz eridikçe küçüldü.

  Arg1: Buz
  Argm-tmp: eridikçe

Roleset id: küçül.02 - Değer ve onurunu azaltacak davranışta bulunmak

Roles:

Arg-1: küçülen kimse (NOM)
Arg-2: kimin için değerinin (nerede) azaldığı (LOC)

Example:

  Daha fazla yalan söyleyip gözümde küçülme.

  Argm-mnr: Daha fazla yalan söyleyip
  Arg2: gözümde