Frameset - iyileş

Predicate: iyileş

Roleset id: iyileş.01 - İyi duruma gelmek

Roles:

Arg-1: iyileşen şey / kimse (NOM)

Example:

  Hava iyileşti.

  Arg1: Hava

Example:

  İyileşmek için en küçük bir gayret göstermiyorsun.