Frameset - irkil

Predicate: irkil

Roleset id: irkil.01 - Ürkerek geri çekilir gibi olmak

Roles:

Arg-1: irkilen (NOM)

Example:

  Elimi omzuna koyuyorum. İrkiliyor, sertçe çeviriyor bakışını.