Frameset - indirge

Predicate: indirge

Roleset id: indirge.01 - Daha kolay ve yalın duruma getirmek

Roles:

Arg-0: indirgeyen (NOM)
Arg-1: indirgenen (ACC)
Arg-2: neye indirgendiği (DAT)

Example:

  Bilim dünyayı kemiyetlere indirgedi.

  Arg0: Bilim
  Arg1: dünyayı
  Arg2: kemiyetlere