Frameset - incit

Predicate: incit

Roleset id: incit.01 - İncinmesine yol açmak

Roles:

Arg-0: inciten kişi (NOM)
Arg-1: incittiği/gücendirdiği şey/kişi (ACC)

Example:

  Sol ayağımı geçen gün biraz incitmiştim.

  Arg1: Sol ayağımı
  Argm-tmp: geçen gün
  Argm-ext: biraz

Example:

  Bu gibi işlerin halkı incitmeyeceğini söylediler.

  Arg0: Bu gibi işlerin
  Arg1: halkı