Frameset - incin

Predicate: incin

Roleset id: incin.01 - Çarpma, sıkışma, burkulma

Roles:

Arg-1: incinen kişi/şey (NOM)

Example:

  İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

  Arg1: düz caddede dağda gezen ayaklar