Frameset - inan

Predicate: inan

Roleset id: inan.01 - Bir şeyi doğru olarak benimsemek

Roles:

Arg-0: inanan kişi (NOM)
Arg-1: neye inandığı (DAT)

Example:

  Bizim şairlerimiz sanatın sanat için olduğuna inanırlar.

  Arg0: Bizim şairlerimiz
  Arg1: sanatın sanat için olduğuna