Frameset - in

Predicate: in

Roleset id: in.01 - Yukarıdan aşağıya gelmek

Roles:

Arg-0: inen kişi/şey (NOM)
Arg-3: nereden indiği (ABL)
Arg-4: nereye indiği (DAT)

Example:

  Dağdan kurt indi.

  Arg3: Dağdan
  Arg0: kurt

Roleset id: in.02 - Azalmak

Roles:

Arg-1: azalan şey (sayı) (NOM)
Arg-4: nereye kadar azaldığı (DAT)

Example:

  Sayımız son günlerde bu miktara inmiştir.

  Arg1: Sayımız
  Argm-tmp: son günlerde
  Arg4: bu miktara