Frameset - ilerle

Predicate: ilerle

Roleset id: ilerle.01 - Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek

Roles:

Arg-1: ilerleyen (NOM)
Arg-2: nereye doğru ilerlediği (DAT)

Example:

  Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu.

  Arg1: Vapur
  Argm-mnr: durmadan
  Argm-mnr: düdük çalarak