Frameset - işle

Predicate: işle

Roleset id: işle.01 - Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek

Roles:

Arg-0: işleyen (NOM)
Arg-1: işlenen (ACC)

Roleset id: işle.02 - yapmak, etmek: suç işlemek, günah işlemek, hata işlemek, sevap işlemek vb...

Roles:

Arg-0: işleyen (NOM)
Arg-1: işlenen (NOM)

Example:

  Suç işlemiş sayılırım.

  Arg1: Suç