Frameset - işit

Predicate: işit

Roleset id: işit.01 - Duymak

Roles:

Arg-0: duyan kişi (NOM)
Arg-1: duyulan şey (NOM_ACC)

Example:

  Doktorun sesini işitince koştu, yanakları kırmızı, gözleri parlıyordu.

  Arg1: Doktorun sesini