Frameset - içer

Predicate: içer

Roleset id: içer.01 - İçine almak, içinde bulundurmak, ihtiva etmek

Roles:

Arg-0: içeren (NOM)
Arg-1: neyi içerdiği (ACC)

Example:

  Düpedüz tehdit içeren yazıların sayısı da hayli kabarıktı.

  Argm-adv: Düpedüz
  Arg1: tehdit
  Arg0: yazıların