Frameset - hortla

Predicate: hortla

Roleset id: hortla.01 - Yeniden ortaya çıkmak (kişi veya şey)

Roles:

Arg-1: hortlayan (NOM)

Example:

  Almanya birleşti, büyüdü ve ırkçılık hortladı, diyorlar.

  Argm-dis: ve
  Arg1: ırkçılık