Frameset - hopla

Predicate: hopla

Roleset id: hopla.01 - Havaya doğru fırlamak

Roles:

Arg-0: fırlayan kişi/şey (NOM)

Example:

  Birden yüreği hopladı, işte oradaydı.

  Argm-tmp: Birden
  Arg0: yüreği