Frameset - homurdan

Predicate: homurdan

Roleset id: homurdan.01 - Öfke, kızgınlık, can sıkıntısıyla anlaşılmaz sesler çıkarmak

Roles:

Arg-0: homurdanan (NOM)
Arg-1: homurtu - genelde diye ile birlikte (NOM)

Example:

  "Otopsi raporunu mu istiyorsunuz?" diye homurdandı Orhan, televizyon izlemeyi sürdürerek.

  Arg1: "Otopsi raporunu mu istiyorsunuz?" diye
  Arg0: Orhan
  Argm-mnr: televizyon izlemeyi sürdürerek