Frameset - hedefle

Predicate: hedefle

Roleset id: hedefle.01 - Hedef yapmak

Roles:

Arg-0: hedefleyen (NOM)
Arg-1: hedeflenen (ACC)

Example:

  Ağaca çıkmak istiyorsan, yıldızları hedefle.

  Argm-cau: Ağaca çıkmak istiyorsan
  Arg1: yıldızları