Frameset - haykır

Predicate: haykır

Roleset id: haykır.01 - Telaş, şikâyet vb. sebeplerle yüksek sesle bağırmak

Roles:

Arg-0: bağıran kişi (NOM)
Arg-1: ne diye/ nasıl bağırdığı (NOM)

Example:

  Çocuk haykırarak ağlamaya başlamıştı.

  Arg0: Çocuk