Frameset - havalan

Predicate: havalan

Roleset id: havalan.01 - Temiz hava alması sağlanmak

Roles:

Arg-1: havalanan (NOM)

Example:

  Oda biraz havalansın.

  Arg1: Oda
  Argm-ext: biraz

Roleset id: havalan.02 - Yerden ayrılıp göğe yükselmek

Roles:

Arg-1: yükselen obje (NOM)

Example:

  Uçak havalandı, geç kaldınız.

  Arg1: Uçak

Roleset id: havalan.03 - Kibirli, gururlu, çalımlı davranışlarda bulunmak

Roles:

Arg-0: kibirlenen (NOM)

Example:

  Sen de araba aldın diye pek havalandın.

  Arg0: Sen de
  Argm-cau: araba aldın diye
  Argm-ext: pek