Frameset - harca

Predicate: harca

Roleset id: harca.01 - Parayı elden çıkarmak

Roles:

Arg-0: harcayan (NOM)
Arg-3: harcanan miktar (ACC)
Arg-1: neye/kime harcandığı (DAT)

Example:

  İki maaşımı hastalığına harcadığım talebe, sonbaharla beraber ölmüştü.

  Arg3: İki maaşımı
  Arg1: hastalığına

Roleset id: harca.02 - Para dışında bir şeyi tüketmek (zaman vb...)

Roles:

Arg-0: tüketen kişi (NOM)
Arg-3: tüketilen şey (genelde zaman) (ACC)
Arg-4: ne için/neye harcadığı (DAT)

Example:

  Bir bütün günü mutfakta harcayıp çeşitli yemekler yapıyor.

  Arg3: Bir bütün günü
  Argm-loc: mutfakta