Frameset - hapşır

Predicate: hapşır

Roleset id: hapşır.01 - Aksırmak

Roles:

Arg-0: aksıran kişi (NOM)

Example:

  Aksi gibi benim hiç durmadan esneyeceğim geliyor, hapşırmak istiyordum.