Frameset - hallet

Predicate: hallet

Roleset id: hallet.01 - Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak

Roles:

Arg-0: çözüm bulan kişi (NOM)
Arg-1: çözüm bulunan şey (ACC)

Example:

  Bir arkadaşa, sinema işlerinden anlayan bir arkadaşa bu konuşmayı anlattığım zaman o muammayı halletti.

  Argm-tmp: Bir arkadaşa, sinema işlerinden anlayan bir arkadaşa bu konuşmayı anlattığım zaman
  Arg1: o muammayı