Frameset - hırpala

Predicate: hırpala

Roleset id: hırpala.01 - Azarlamak veya yıpratmak

Roles:

Arg-0: hırpalayan şey (NOM)
Arg-1: hırpalanan şey (ACC)

Example:

  Yalnız miralayın sağ bacağını bir gülle misketi fena halde hırpalamış.

  Argm-dis: Yalnız
  Arg1: miralayın sağ bacağını
  Arg0: bir gülle misketi
  Argm-ext: fena halde

Roleset id: hırpala.02 - Dövmek, örselemek

Roles:

Arg-0: döven, zarar veren kişi/şey (NOM)
Arg-1: dövülen, yıpratılan kişi/şey (ACC)

Example:

  Ali Nebiye'yi fena hırpaladı.

  Arg0: Ali
  Arg1: Nebiye'yi
  Argm-ext: fena