Frameset - gocun

Predicate: gocun

Roleset id: gocun.01 - Bir şeyden alınmak

Roles:

Arg-0: alınan kişi (NOM)
Arg-4: alınma sebebi (DAT)

Example:

  Kendiliğinden oluşuveren rol dağılımı çiğnenmediği müddetçe kimse kimseye gocunmuyordu.

  Argm-tmp: Kendiliğinden oluşuveren rol dağılımı çiğnenmediği müddetçe
  Arg4: kimse kimseye

Roleset id: gocun.02 - Çekinmek, kaçınmak

Roles:

Arg-0: çekinen kişi (NOM)
Arg-1: neyden çekindiği (ABL)

Example:

  İşkence yapıldığını söylemekten neden gocunuyor?

  Arg1: İşkence yapıldığını söylemekten
  Argm-cau: neden