Frameset - git

Predicate: git

Roleset id: git.01 - Bir yere doğru yönelmek, ulaşmak

Roles:

Arg-0: giden (NOM)
Arg-4: nereye gidildiği (DAT)
Arg-3: nereden gidildiği (ABL)

Example:

  Nereye gidiyorsun?

  Arg4: Nereye

Roleset id: git.02 - Bir durumun sürmesi

Roles:

Arg-1: süren şey (NOM)

Example:

  Ama böyle giderse Allah hemen sonunu hayırlara tebdil etsin.

  Argm-dis: Ama
  Argm-mnr: böyle

Roleset id: git.03 - Yakışmak

Roles:

Arg-1: yakışan kişi/şey (NOM)
Arg-2: neye/kime yakıştığı (DAT)

Example:

  Bu renk ona gitmedi.

  Arg1: Bu renk
  Arg2: ona

Roleset id: git.04 - Tüketilmek, harcanmak

Roles:

Arg-1: tüketilen şey (NOM)

Example:

  Eline geçen paranın çoğu da İstanbul'da çoluğa çocuğa gidiyor.

  Arg1: Eline geçen paranın çoğu (da)
  Argm-gol: İstanbul'da çoluğa çocuğa

Roleset id: git.05 - Yeter olmak, yetmek, yetişmek

Roles:

Arg-1: yeten şey (NOM)
Arg-2: yettiği süre (NOM)

Example:

  İki ton kömür üç ay gider.

  Arg1: İki ton kömür
  Arg2: üç ay

Roleset id: git.06 - Yok olmak

Roles:

Arg-1: yok olan şey (NOM)

Example:

  Gemiler ve saray hepsi gitti.

  Arg1: Gemiler ve saray hepsi

Roleset id: git.07 - Satılmak

Roles:

Arg-1: satılan şey (NOM)
Arg-2: ne kadara satıldığı (ABL)

Example:

  Altın kaçtan gidiyor?

  Arg1: Altın
  Arg2: kaçtan

Roleset id: git.08 - Yardımcı Fiil: Değerlendirmek, saymak, karşılamak

Roles:

Arg-1: değerlendirilen şey (giden) (NOM)
Arg-2: değerlendirme sonucu (neye gittiği) (DAT)
Arg-0: değerlendiren (NOM)

Example:

  Bu iş hoşuma gitmedi, tuhafıma gitti.

  Arg1: Bu iş
  Arg2: hoşuma
  Arg2: tuhafıma