Frameset - gir

Predicate: gir

Roleset id: gir.01 - Dışarıdan içeriye geçmek

Roles:

Arg-0: giren kişi (NOM)
Arg-4: nereye girildiği (DAT)

Example:

  Birlikte kiliseden içeri giriyoruz, ben topallıyorum.

  Argm-com: Birlikte
  Arg4: kiliseden içeri

Roleset id: gir.02 - Sığmak

Roles:

Arg-1: sığan şey (NOM)
Arg-2: nereye sığdığı (DAT)

Example:

  Elim bu eldivene girmiyor.

  Arg1: Elim
  Arg2: bu eldivene

Roleset id: gir.03 - Katılmak

Roles:

Arg-0: giren (NOM)
Arg-1: nereye girdiği (DAT)

Example:

  Bugün edebiyat imtihanına girdim.

  Argm-tmp: Bugün
  Arg1: edebiyat imtihanına

Roleset id: gir.04 - Erişmek (yaş olarak)

Roles:

Arg-0: erişen kişi (NOM)
Arg-2: neye eriştiği (DAT)

Example:

  Yirmisine girdi.

  Arg2: Yirmisine

Roleset id: gir.05 - Karışmak, eklenmek

Roles:

Arg-0: giren (NOM)
Arg-1: nereye girdiği (DAT)

Example:

  Devreye girmek, araya girmek

  Arg1: Devreye
  Arg1: araya

Roleset id: gir.06 - Bir duruma geçmek

Roles:

Arg-0: duruma geçen (NOM)
Arg-1: hangi duruma geçildiği (DAT)

Example:

  Şoka girdim.

  Arg0: Şoka

Predicate: bahse_gir

Roleset id: gir.07 - Bahse girmek

Roles:

Arg-0: bahse giren (NOM)
Arg-1: kiminle bahse girildiği (WITH)
Arg-2: neyine girdiği (DAT)

Example:

  Bir kutu sigarasına bahse girdiler.

  Arg2: Bir kutu sigarasına

Predicate: yoluna_gir

Roleset id: gir.08 - Gerekli olan biçimde gelişmeye başlamak

Roles:

Arg-1: yoluna giren şey (NOM)