Frameset - gider

Predicate: gider

Roleset id: gider.01 - Ortadan kaldırmak, yok etmek

Roles:

Arg-0: gideren (NOM)
Arg-1: giderilen (NOM_ACC)

Example:

  Vapur sorar, yol öğrenir, merakımızı gideririz.

  Arg1: merakımızı